Dynamic Beautycentrum respecteert de privacy van haar bezoekers van de website en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Persoongegevens (AVG) stelt.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij maken gebruik van veiligheidprocedures. Onze website is voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

VASTLEGGEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief versterkte gegevens zijn de gegevens die je zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat je je daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.In deze privacy statement vindt je welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden

AFSPRAAKGEGEVENS

Op onze website kun je een afspraak maken. Deze gegevens wordt opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan jouw persoonlijke profiel gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om automatisch voor kortingspunten te sparen en kunnen wij je beter adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken.

GOOGLE ANALYTICS

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derde de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

GEBRUIK VAN COOKIES

Wij maken op onze site gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

WIJZINGEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.